12-12-2011 Szybkie kody Orange / Nju

Podstawowe

numer /
tekst sms
opis opł.
*125*kod# doładowanie telefonu bezpł.
*100*# interaktywne zarządzanie kontem bezpł.
Sprawdzenie
*124*#   – stanu i terminu ważności konta oraz stanu środków promocyjnych bezpł.
333 ILE   – stanu i terminu ważności konta 1 SMS
1555 ILE   – środków na koncie promocyjnym 1 SMS
530 AKT wyłączenie powiadamiania po rozmowie o jej koszcie i stanie konta 1 SMS
*123*0048nr_tel# nawiązanie połączenia zza granicy z podanym numerem wg taryfy
Blokada Połączeń Anonimowych
*110*71# włączenie usługi bezpł.
*110*71*00# wyłączenie usługi
*110*71*01# sprawdzenie statusu
8087 AKT BPA włączenie usługi
REZ BPA wyłączenie usługi
SPR BPA sprawdzenie statusu
*111*nr_tel# Rozmowa na koszt Odbiorcy – z użytkownikiem Orange, w roamingu bezpł.
550 nr_tel prośba o oddzwonienie z nr_tel w usłudzie Rozmowa na koszt Odbiorcy bezpł.
Wizytówka– wysłanie SMS-a informującego o zmianie numeru telefonu

 • ważne 31 dni od aktywacji startera
 • max. 10 wysłanych wizytówek
 • tylko do Orange
 • wysyłany jest SMS o treści: Wizytówka: JAN KOWALSKI ma nowy numer telefonu XXXXXXXXX. Możesz już na ten numer dzwonić.
801 nr_tel tekst  • nr_tel – nr telefonu osoby, której przesyłana jest wizytówka
• tekst, max. 30 znaków (np. JAN NOWAK – imię i nazwisko osoby, właściciela startera)
bezpł.
Komunikacja z internetem
102 INTERNET zgoda na SMS-y z internetu bezpł.
adres treść wysłanie e-maila pod podany adres 1 SMS
NIE wycofanie zgody na sms-y z internetu bezpł.
113 INFO sprawdzenie daty wygaśnięcia umowy

Zetafon
1 SMS

Ratunkowe

numer / tekst sms opis opł.
*110*02*48nr_tel# SMS SOS/SOS – wysłanie na podany nr_tel Orange prośby o oddzwonienie, gdy brak środków; dozwolone 3× w miesiącu kalendarzowym bezpł.
800 nr_tel
808 KREDYT zasilenie konta kwotą 1 PLN na 1 dzień; powoduje ustawienie stanu na −1 PLN 1 PLN
wszystkie taryfy i profile Rozmowa na koszt Odbiorcy– z użytkownikiem Orange

 • tylko do Orange
 • przyjmujący połączenie z kraju płaci w kraju 0,75 PLN/min
 • lepiej oddzwonić!
*550 dialogowe wprowadzenie numeru
*550nr_tel bezpośrednie połączenie z numerem
*111*nr_tel# oddzwonienie z podanego numeru
550 nr_tel oddzwonienie z podanego numeru

Obniżające koszty

numer / tekst sms opis opł.
Orange One, Orange POP, Nowe Orange Go oraz Zetafon i Minutofon z wymienionymi taryfami „Dzienna Gadka 60″

 • 60 minut wymienne na 60 SMS-ów
 • środki z pakietu ważne są do godz. 23:59 każdego dnia
 • pakiet odnawia się codziennie, do momentu gdy Abonent nie zleci wyłączenia usługi
 • minimalny okres obowiązywania usługi to 7 dni. Po aktywacji promocji przez okres 7 dni, klient nie może zlecić jej wyłączenia.
 • nie łączy się z usługami Tyi3, Wybrane Numery, Pogadaj Sobie i Pogadajcie Sobie
*101*78# zakup pakietu 0,5 PLN
*101*78*1# sprawdzenie stanu środków bezpł.
*101*78*00# wyłączenie pakietu bezpł.
565 60 zakup pakietu 0,5PLN +1SMS
ILE sprawdzenie stanu środków 1 SMS
WYLACZ wyłączenie pakietu 1 SMS
Orange One, Orange POP, Nowe Orange Go oraz Zetafon i Minutofon z wymienionymi taryfami „Dzienna Gadka 120″

 • 120 minut wymienne na 120 SMS-ów
 • środki z pakietu ważne są do godz. 23:59 każdego dnia
 • pakiet odnawia się codziennie, do momentu gdy Abonent nie zleci wyłączenia usługi
 • minimalny okres obowiązywania usługi to 7 dni. Po aktywacji promocji przez okres 7 dni, klient nie może zlecić jej wyłączenia.
 • nie łączy się z usługami Tyi3, Wybrane Numery, Pogadaj Sobie i Pogadajcie Sobie

 

*101*79# zakup pakietu 1 PLN
*101*79*1# sprawdzenie stanu środków bezpł.
*101*79*00# wyłączenie pakietu bezpł.
565 120 zakup pakietu 1PLN +1SMS
ILE sprawdzenie stanu środków 1 SMS
WYLACZ wyłączenie pakietu 1 SMS
Orange POP POP Gadane

 • 30 minut do Orange i na stacjonarne
 • ważne 30 dni
 • nie można łączyć z Ty i 3
 • minuty z kilku pakietów sumują się, termin – jak dla ostatniego zakupionego pakietu
*101*21# zakup pakietu 6 PLN
646 GADANE zakup pakietu 6 PLN + 1 SMS
ILE sprawdzenie stanu środków 1 SMS
NIE wyłączenie pakietu 1 SMS
Orange POP MultiPOP

 • 30 minut wymiennych na 600 SMS-ów lub 120 MMS-ów do Orange i na stacjonarne
 • ważne 30 dni
0,20 PLN/min
0,01 PLN/SMS
0,05 PLN/MMS
*101*23# zakup pakietu 6 PLN
391 PAKIET zakup pakietu 6 PLN + 1 SMS
wszystkie pre-paid Masz za staż
401 WIECEJ włączenie 1 SMS
STAZ sprawdzenie stażu w sieci Orange 1 SMS
ILE sprawdzenie stanu środków 1 SMS
Nowy POP
Orange Go
Orange Music
Orange POP
Nowe Orange Go
Orange One
Szczęśliwa Godzina

 • bezpłatne połączenia do sieci Orange przez godzinę
 • pakiet włącza operator (kiedy chce i jeśli chce)
bezpł.
8078 TAK aktywacja oferty bezpł.
877 ILE sprawdzenie pozostałego czasu 1 SMS
Orange POP Wygadany Pakiet

 • 30 minut do innych sieci (z wyjątkiem Play i Cyfrowego Polsatu) i na stacjonarne
 • ważny 7 dni
 • po zakupie kolejnego pakietu ilość minut sumuje się, ważność jak dla ostaniego zakupionego
0,24 PLN/min
474 WYGADANY zakup pakietu 7,20 PLN + 1 SMS
NIE wyłaczenie usługi 1 SMS
Orange One Pakiet 1000 minut

 • 1000 minut do Orange
 • ważne 14 dni (71,4 min/dzień)
 • minuty z kilku pakietów sumują się, termin – jak dla ostatniego zakupionego pakietu
 • nie można łączyć z Ty i 3
0,01 PLN/min
*101*61# zakup pakietu 10 PLN
*101*61*1# sprawdzenie ilości pozostałych minut bezpł.
909 MINUTY zakup pakietu 10 PLN + 1 SMS
Pakiet
1000
ILE sprawdzenie ilości pozostałych minut 1 SMS
NIE wyłączenie pakietu 1 SMS
Orange POP Pakiet 1000 minut na zawołanie

 • 1000 minut do Orange
 • ważne 14 dni (71,4 min/dzień)
 • minuty z kilku pakietów sumują się, termin – jak dla ostatniego zakupionego pakietu
 • nie można łączyć z Ty i 3
0,01 PLN/min
*101*25# zakup pakietu 10 PLN
909 MINUTY zakup pakietu 10 PLN + 1 SMS
1000
ILE sprawdzenie ilości pozostałych minut 1 SMS
NIE wyłączenie pakietu 1 SMS
Orange POP POPMinuty

 • pakiet 120 minut do Orange i na stacjonarne
 • ważny 30 dni
 • minuty z kilku pakietów sumują się, termin – jak dla ostatniego zakupionego pakietu
545 MINUTY zakup pakietu 12 PLN + 1 SMS
ILE sprawdzenie stanu pakietu 1 SMS
NIE wyłaczenie pakietu 1 SMS
Zetafon
Orange POP
Ty i 3

 • pakiet 1200 minut tańszych połączeń z ≤3 wybranymi numerami sieci Orange lub stacjonarnymi
 • ważne 30 dni
 • nie można jednocześnie korzystać z promocji POPGadane i POPMinuty
0,03 PLN/min
363 nr_tel nr_tel nr_tel zakup pakietu (można podać 1, 2 lub 3 numery) 6 PLN + 1 SMS
ILE sprawdzenie wybranych numerów, terminu i pozostałych minut 1 SMS
Orange POP
Nowe Orange Go
Orange One
hiperOdnowa

 • 30% za doładowanie ≥25 PLN nie później niż 10 dni od poprzedniego
 • 10% za doładowanie ≥25 PLN nie później niż 20 dni od poprzedniego
 • ważne 5 dni
*110*07# aktywacja usługi bezpł.
*110*07*01# sprawdzenie stanu bezpł.
656 START aktywacja usługi 1 SMS
STAN sprawdzenie stanu 1 SMS
NIE wyłączenie 1 SMS
Zetafon
Nowy POP
Orange Go
Orange POP
Nowe Orange Go
Orange One
Ufomesy

 • 5 SMS-ów do wszystkich po:
  1. otrzymaniu potwierdzenia aktywacji promocji
  2. doładowaniu konta kwotą 10 PLN (prawdziwych)
  3. wysłaniu w ciągu 1 dnia kalendarzowego 5 SMS:
   • zaliczanych z głównego
   • na krajowe numery komórkowe
   • nie w roamingu
 • bonus ważny 24 h
 • w ciągu jednego dnia można otrzymać max. 15 bonusów (75 SMS-ów)
*110*10# aktywacja promocji bezpł.
*110*10*1# sprawdzenie ilości pozostałych SMS z ostatniego bonusu
*110*10*2# sprawdzenie ilości pozostałych bonusów w bieżącym dniu
*110*10*00# wyłączenie promocji
510 START aktywacja promocji 1 SMS
ILE sprawdzenie ilości pozostałych SMS z ostatniego bonusu 1 SMS
LIMIT sprawdzenie ilości pozostałych bonusów w bieżącym dniu 1 SMS
KONIEC wyłączenie promocji 1 SMS
Orange One Pakiet do wszystkich

 • pakiet 1000 SMS-ów do wszystkich sieci
 • ważny 14 dni
0,01 PLN/SMS
*101*66# zakupienie pakietu 10 PLN
*101*66*1# sprawdzenie ilości pozostałych SMS-ów i terminu bezpł.
899 SMS zakupienie pakietu 10 PLN + 1 SMS
ILE sprawdzenie ilości pozostałych SMS-ów i terminu 1 SMS
NIE wyłączenie pakietu 1 SMS
Orange One Zegar Stop

 • pakiet 30 min na połączenia wewnątrzsieciowe za wykonanie połączeń za ≥1 PLN z konta głównego w ciągu jednego dnia
 • ważny w dniu otrzymania
 • aktywacja promocji ważna 30 dób
677 ZEGAR zakupienie pakietu 1 SMS
ILE sprawdzenie ważności okresu promocyjnego oraz ilości minut dostępnych w ramach pakietu 1 SMS
SALDO sprawdzenie wydatków w danym dniu poniesionych z konta głównego 1 SMS
NIE wyłączenie promocji 1 SMS
Orange Music Jeden jedyny

 • pakiet 600 minut wymiennych na 600 SMS-ów z wybranym numerem w Orange lub 600 minut z wybranym numerem stacjonarnym
 • ważne 30 dni
*101*31*48nr_tel# zakup 7 PLN
117 AKT nr_tel zakup 7 PLN + 1 SMS
MOD nr_tel modyfikacja numeru 5 PLN + 1 SMS
REZ nr_tel rezygnacja 1 SMS
Orange One Pakiet SMS

 • pakiet 600 SMS-ów do Orange
 • ważne 30 dni
 • po zakupie kolejnego pakietu ilość SMS-ów sumuje się, ważność jak dla ostaniego zakupionego
0,01 PLN/sms
233 SMS zakup pakietu 6 PLN + 1 SMS
ILE sprawdzenie ilości dostępnych SMS-ów i terminu ważności 1 SMS
NIE wyłączenie pakietu 1 SMS
Orange One oraz Zetafon z planem
taryfowym Orange One
„Wybrane _numery”

 • do 1200 darmowych minut z 3 wybranymi numerami w Orange
 • ważne 30 dni
 • minuty dostępne w ramach Usługi wykorzystywane są w pierwszej kolejności przed środkami pochodzącymi z doładowań
  oraz innych usług i promocji
 • usługa wyłączana jest automatycznie po upływie Okresu promocyjnego, lub po wykorzystaniu środków z Usługi, o czym operator poinformuje nas SMS-em
 0 PLN/ min
455 SMS z 1, 2 lub 3 wybranymi numerami Orange (rozdzielając je spacjami) aktywacja usługi 6 PLN + 1 SMS
ILE sprawdzenie terminu ważności 1 SMS
NIE wyłączenie usługi 1 SMS
Orange One
Orange POP
Nowe Orange Go
Co druga minuta gratis

 • każda nieparzysta minuta jest zaliczana wg cennika
 • każda parzysta minuta nie jest zaliczana
 • do wszystkich polskich sieci
 • naliczanie minutowe
 • 1200 minut zaliczanych w ten sposób
 • ważność usługi 30 dni
*110*70# aktywacja usługi bezpł.
*110*70*1# sprawdzenie terminu ważności bezpł.
*110*70*00# wyłączenie usługi bezpł.
309 MINUTY aktywacja usługi 1 SMS
ILE sprawdzenie terminu ważności 1 SMS
NIE wyłączenie usługi 1 SMS

Zmiana taryfy

numer / tekst sms opis opł.
*101*10# zmiana taryfy na Nowe Orange Go bezpł.
1100 NoweGo 1 SMS
119 ILE STAWKI sprawdzenie stawek za rozmowy i SMS-y (Nowe Orange Go) 1 SMS
*101*20# zmiana taryfy na Orange POP

bezpł.
1112 OPOP 1 SMS
*101*30# zmiana taryfy na Orange Music bezpł.
1200 MUSIC 1 SMS
*101*40# zmiana taryfy na Orange Free bezpł.
*101*65# zmiana taryfy na Orange One bezpł.
1120 ONE 1 SMS
*101*90# zmiana taryfy na Orange Yes bezpł.
1010 YES 1 SMS

Numery podstawowe

numer opis opł.
*100 Biuro Obsługi Klienta płatny
*123 biuro numerów płatne
*300 program profit płatne
*500 automatyczny BOK 0,50 PLN
501700700 wg taryfy
*501 poczta głosowa bezpł.
*555 sprawdzenie własnego numeru lub sprawdzenie przynależności dowolnego numeru do operatora bezpł.
*8155 wybór powitań poczty głosowej 1,22 PLN/10 min
*888 dostęp do internetu przez CSD wg taryfy

SMS

numer treść opis cena
113 WIECEJ włączenie premii 10% przy doładowaniu częstszym niż 25 dni; premia od drugiego doładowania po wysłaniu tego sms-a bezpł.
313 ILE sprawdzenie środków w Pakiecie rodzinnym bd
LISTA sprawdzenie numerów w Pakiecie rodzinnym bd
701 dzień_tygodnia zakup pakietu 40 minut (wymiennych na 400 SMS) do Orange lub na stacjonarne w wybrany dzień tygodnia – włączenie promocji Hit Dnia w Orange POP

Orange POP
4 PLN
+ 1 SMS
ILE sprawdzenie stanu minut promocji Hit Dnia w Orange POP

Orange POP
1 SMS
707 POPZONA włączenie promocji POP Zona– połączenia w cenie 0,10 PLN/min i wysyłanie SMS-ów i MMS-ów w cenie 0,01 PLN do innych użytkowników Orange przez 31 dni

Orange POP
6 PLN
+ 1 SMS
WYLACZ wyłączenie promocji POP Zona

Orange POP
1 SMS
901 ILE MINUT sprawdzenie ilości i terminu ważności minut przyznanych w ramach promocji Doładowanie 35 zł + 60 minut – seria limitowana bd
919 kod doładowujący na nie mniej niż 25 PLN wysłany od poniedziałku do piątku powoduje włączenie usługi Wolny weekend w najbliższy weekend bd
990 ILE sprawdzenie stanu minut w promocji Minuty Non Stop– dodatkowe minuty do wszystkich sieci za doładowanie częściej niż co 25 dni (25 PLN – 30 min, 50 PLN – 60 min, 100 PLN – 120 min); włączane automatycznie

Nowe Orange Go
1 SMS
996 BONUS sprawdzenie ilości pozostałych doładowań promocyjnych w ofercie Nowe Orange Go, Orange POP i Orange Music na karte przez Internet – dodatkowe 10 PLN do Orange i sieci stacjonarnych za 12 pierwszych doładowań nie niższych niż 25 PLN 1 SMS
8088 kwota nr_tel poproszenie właściciela telefonu z kartą pre-paid o podanym numerze o doładowanie podaną kwotą w ramach usługi „Przelew SMS”
DOLADUJ kwota nr_tel doładowanie konta podanego numeru telefonu pre-paid podaną kwotą z własnego konta (pre-paid); kwota – 5…10 PLN;
„Przelew SMS”
0,20 PLN
ANULUJ wycofanie doładowania w usłudze „Przelew SMS”; możliwe w ciągu 15 min od wydania zlecenia doładowania bezpł.
8088 DOLADUJ kwota nr_tel doładowanie konta podanego numeru telefonu pre-paid podaną kwotą z własnego konta (z abonamentu); kwota – 5…200 PLN; Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem bezpł.
CYKL kwota nr_tel włączenie cyklicznego (każdego pierwszego dnia okresu rozliczeniowego) doładowania konta podanego numeru telefonu pre-paid podaną kwotą z własnego konta (z abonamentu); kwota – 5…200 PLN; Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem bezpł.
STATUS sprawdzenie statusu usługi Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem bezpł.
ANULUJ wycofanie doładowania w usłudze Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem; możliwe w ciągu 15 min od wydania zlecenia doładowania bezpł.
kwota nr_tel poproszenie abonenta o podanym numerze o doładowanie podaną kwotą w ramach usługi Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem

wszystkie pre-paid Orange
0,20 PLN
71155 WIECEJ włączenie premii 10% środków doładowania przy doładowywaniu częściej niż co 25 dni 1,22 PLN

Wyłączenie / włączenie poczty głosowej

włączenie – *110*20#,
wyłączenie: *110*20*00#
automatyczne biuro *500

Kótkie Kody NJU Mobile USSD

*127*1# Stan konta ( na kartę )
*128*14-cyfrowy kod zdrapki# Doładowanie konta ( na kartę )
*127*42# Poczta głosowa – włączenie ( na kartę )
*127*42*00# Poczta głosowa – wyłączenie ( na kartę )
*127*12# Poczta głosowa – włączenie ( z rachunkiem )
*127*12*00# Poczta głosowa -wyłączenie ( z rachunkiem )
*127*55# Usługa „Miesio” ( 29 zł / miesiąc) ( na kartę)
*127*54# Usługa „do komórkowych” ( 99gr/ na dzień ) ( na kartę) ciekawa oferta i sprawdzona ( koszt 6zł na dwa miesiące )
*127*53# Pakiet Internet ( na kartę )
*127*52# Usługa „nju do wszystkich” ( na kartę )
*127*25# Usługa „do komórkowych za 19 zł” ( z rachunkiem )
*127*16# ” Więcej internetu” ( z rachunkiem )
*127*43# Blokada prezentacji własnego numeru – włączenie ( karta )
*127*43*00# Blokada prezentacji własnego numeru – wyłączenie ( karta )
*127*13# Blokada prezentacji numeru włączenie ( z rachunkiem )
*127*13*00# Blokada prezentacji numeru wyłączenie ( z rachunkiem )
*127*44# Aktywacja roamingu ( na kartę )
*127*44*00# Dezaktywacja roamingu ( na kartę )
*127*14# Roaming włączenie ( z rachunkiem )
*127*14*00# Roaming wyłączenie ( z rachunkiem )
*127*23# Pakiet internetowy 350 MB włączenie ( z rachunkiem )
*127*23*1# Pakiet internetowy 350 MB sprawdzenie ( z rachunkiem )
*127*24# Pakiet internetowy 700 MB włączenie ( z rachunkiem )
*127*24*1# Pakiet internetowy 700 MB sprawdzenie ( z rachunkiem )
*127*52*00# Pakiet do wszystkich – włączenie
*127*52*1# Pakiet do wszystkich – sprawdzanie stanu
*127*53# Pakiet internetowy – włączenie
*127*53*1# Pakiet internetowy – sprawdzanie stanu

7 myśli nt. „Szybkie kody Orange / Nju

 1. olgak892

  jaki jest kod orange,którym można aktywować aby kasa po doładowaniu nie traciła swojego okresu ważności? kiedyś ustawiałam sobie ale nie pamiętam kodu ,jak doładowałam nawet 5zł. to miałam to dotąd puki nie wykorzystałam wszystkiego bo normalnie to niewykorzystaną kase orange zabiera i oddaje jak w ciągu kilku dni znowu doładujesz….jak by ktoś z was znał ten kod to podajcie

 2. dar

  Jaki jest kod sprawdzający date pierwszej aktywacji karty
  (date produkcji).

 3. aga

  olgak892 – wysyłasz sms o treści START na numer 8002 i wtedy przedłuża Ci się ważność konta o rok. możesz to jednak zrobić pod warunkiem że jesteś klientem ze stażem nie mniejszym niż 93 dni

 4. Izunia93

  Czy ktos zna moze jakies kody z minutami za granice a konkretnie do niemiec na ich siec?????? pilne??????

 5. Michallll

  Ja mam problem, otóż włączyłem jakąś usługe, nie z orange i mi zjada środki na koncie, chce to jakoś dezaktywować. Jest nsa to jakiś kod?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>