20-01-2009 Szybkie kody Heyah

Kody

numer opis opł.
*100*1*1# przejście na taryfę Nowa Heyah bezpł.
*100*3*1# przejście na Taryfę Pakietową bezpł.
*100*19# zakup pakietu nielimitowanych rozmów do Heyah ważnych 30 dni

Nowa Heyah, Taryfa Pakietowa
9 PLN
*100*19*1# sprawdzenie statusu pakietu nielimitowanych rozmów do Heyah ważnych 30 dni

Nowa Heyah, Taryfa Pakietowa
bezpł.
*100*75# zakup pakietu 1000 SMS do wszystkich polskich sieci ważnych 30 dni

Nowa Heyah, Taryfa Pakietowa
9 PLN
*100*75*1# sprawdzenie statusu pakietu 1000 SMS do wszystkich polskich sieci ważnych 30 dni

Nowa Heyah, Taryfa Pakietowa
bezpł.
*105*2# sprawdzenie stanu pakietu 50 minut do Heyah i na stacjonarne w promocji „Pakiet Heyah i stacjonarne” bezpł.
*108# sprawdzenie stanu konta bezpł.
*109*kod# doładowanie telefonu kodem bezpł.
*110*1*1# włączenie usługi „MegaPaczka”(5 MB transmisji danych w ciągu miesiąca)

Taryfa Pakietowa
5 PLN/mc
*110*1*2# wyłączenie usługi „MegaPaczka”

Taryfa Pakietowa
bezpł.
*112*1*nr_tel# włączenie usługi „Wybrany numer” w promocji „Przebieraj. Wybieraj.” w ciągu 7 dni po doładowaniu 50 PLN – 180 minut rozmów z wybranym numerem; ważne 30 dni bezpł.
*112*2# włączenie usługi „Taniej do Wszystkich” w promocji „Przebieraj. Wybieraj.” w ciągu 7 dni po doładowaniu 50 PLN – obniżenie kosztów do 0,29 PLN/min (rozmowa) i 0,15 PLN (SMS) (z wyjątkiem Play); ważne 30 dni bezpł.
*112*3# włączenie usługi „Wieczory i Łikendy” w promocji „Przebieraj. Wybieraj.” w ciągu 7 dni po doładowaniu 50 PLN – możliwość wykonania rozmów do 300 min do Heyah w dni robocze w godz. 21…9 i przez całe soboty i niedziele); ważne 30 dni bezpł.
*112*4# włączenie usługi „300 SMS-ów do Wszystkich” w promocji „Przebieraj. Wybieraj.” w ciągu 7 dni po doładowaniu 50 PLN – pakiet 300 SMS-ów do wszystkich sieci; ważne 30 dni bezpł.
*112*5# włączenie usługi „Nowy Pakiet Całodobowy” w promocji „Przebieraj. Wybieraj.” w ciągu 7 dni po doładowaniu 50 PLN – możliwość wysyłania do 3000 SMS-ów w godz. 9…21 do Heyah lub do 300 minut rozmów do Heyah w godz. 21…9; ważne 30 dni bezpł.
*113*1*nr_tel# włączenie usługi „Wybrany numer” w promocji „Przebieraj. Wybieraj.” – 180 minut rozmów z wybranym numerem; ważne 30 dni 5,90 PLN
*113*2# włączenie usługi „Taniej do Wszystkich” w promocji „Przebieraj. Wybieraj.” – obniżenie kosztów do 0,29 PLN/min (rozmowa) i 0,15 PLN (SMS) (z wyjątkiem Play); ważne 30 dni 5,90 PLN
*113*3# włączenie usługi „Wieczory i Łikendy” w promocji „Przebieraj. Wybieraj.” – możliwość wykonania rozmów do 300 min do Heyah w dni robocze w godz. 21…9.00 i przez całe soboty i niedziele); ważne 30 dni 5,90 PLN
*113*4# włączenie usługi „300 SMS-ów do Wszystkich” w promocji „Przebieraj. Wybieraj.” – pakiet 300 SMS-ów do wszystkich sieci; ważne 30 dni 5,90 PLN
*113*5# włączenie usługi „Nowy Pakiet Całodobowy” w promocji „Przebieraj. Wybieraj.” – możliwość wysyłania do 3000 SMS-ów w godz. 9…21 do Heyah lub do 300 minut rozmów do Heyah w godz. 21…9; ważne 30 dni 5,90 PLN
*115*1# zakup pakietu 20 minut wymiennych na 1500 SMS-ów do Heyah „Magiczny Pakiet Minut lub SMS-ów”; max. 10 pakietów w ciągu 30 dni; pakiet ważny 30 dni

Taryfa Pakietowa
5,50 PLN
*115*1*n# zakup n pakietów 20 minut wymiennych na 1500 SMS-ów do Heyah „Magiczny Pakiet Minut lub SMS-ów”; max. 10 pakietów w ciągu 30 dni; pakiet ważny 30 dni

Taryfa Pakietowa
5,50 PLN×n
*115*2# zakup pakietu 50 minut do Heyah i na stacjonarne w promocji „Pakiet Heyah i stacjonarne”; max. 10 pakietów w ciągu 30 dni; pakiet ważny 30 dni

Taryfa Pakietowa
5,50 PLN
*115*2*n# zakup n pakietów 50 minut do Heyah i na stacjonarne w promocji „Pakiet Heyah i stacjonarne”; max. 10 pakietów w ciągu 30 dni; n = 1…10; pakiet ważny 30 dni

Taryfa Pakietowa
5,50 PLN×n

Numery

numer opis opł.
*1111 poczta głosowa bezpł. w PL
*2222 biuro obsługi klienta 1 PLN/min
801222111 infolinia wg taryfy
888001111 poczta głosowa bezpł. w PL
888002222 biuro obsługi klienta 1 PLN/min

 

Zarządzanie kontem
Menu główne zarządzania *100# 0 zł
1. Doładowanie konta wybierz 1
2. Samoobsługa wybierz 2
3. Twoja taryfa wybierz 3
4. Nowości i Promocje wybierz 4
5. Telefon bez umowy wybierz 5
6. System heyah mix wybierz 6
Nowa heyah
Taryfa Nowa heyah Aktywacja 0 zł
(trzecia i kolejna zmiana 5,04 zł)
*100*1*1#
Tanio w roamingu z UE do Polski Aktywacja 0 zł *100*49#
Bezpłatne rozmowy ze wszystkimi w heyah Aktywacja 0 zł *100*22#
Darmowe rozmowy z wybraną osobą w heyah Aktywacja 0 zł *100*20*numer
w heyah#
Taryfa Pakietowa
Taryfa Pakietowa Aktywacja 0 zł
(trzecia i kolejna zmiana 5,04 zł)
*100*3*1#
Wybrany numer w heyah przy doładowaniu
za 30 zł
Aktywacja 0 zł *112*1*WYBRANY NUMER#
Wybrany numer w heyah Aktywacja 5,95 zł *113*1*WYBRANY NUMER#
Taniej do wszystkich przy doładowaniu za 30 zł Aktywacja 0 zł *112*2#
Taniej do wszystkich Aktywacja 5,95 zł *113*2#
300 smsów do wszystkich sieci przy doładowaniu za 30 zł Aktywacja 0 zł *112*4#
300 smsów do wszystkich sieci Aktywacja 5,95 zł *113*4#
Pakiet całodobowy przy doładowaniu za 30 zł Aktywacja 0 zł *112*5#
Pakiet całodobowy Aktywacja 5,95 zł *113*5#
Godzina rozmowy w heyah za 29gr Aktywacja 5,95 zł *112*6#
Godzina rozmowy w heyah za 29gr przy doładowaniu za 30 zł Aktywacja 0 zł *113*6#
11gr w heyah i na stacjonarne aktywacja za Aktywacja 5,55 zł/14 dni *115*2#
Magiczny pakiet Aktywacja 5,55 zł *115*1#
Megapaczka Aktywacja 5 zł *110*1*1#
Telefon bez umowy
Telefon bez umowy z doładowaniem za 30zł Aktywacja 0 zł *100*30#
Telefon bez umowy z doładowaniem za 50zł Aktywacja 0 zł *100*50#
Ekspresowe kody heyah
Uzupełnienie konta wysłanie Ekspresowego kodu heyah *109*14-cyfrowy kod uzupełniający#
Sprawdzenie stanu i ważności konta *108# (4 grosze za każdorazowe wysłanie kodu)
Aktywacja Poczty głosowej *110*1#
Sprawdzenie statusu Poczty głosowej *110*3#
Skrócone nazwy usług
Taniej w heyah i na stacjonarne Heyah i na Stacjon: xxx min. do xx-xx-xx
Rozmowy w heyah bez limitu Rozm.w Heyah bez lim. do xx-xx-xx
Bezpłatne rozmowy w heyah Bezpl. w Heyah do xx-xx-xx
Wybrany Numer w heyah Wybr.Num: xxxxxxxxx do xx-xx-xx
Ekstra Złotówki Ekstra Zlotowki: xx.xx PLN do xx-xx-xx
1000 SMS do wszystkich 1000 SMS do wszyst. xxxx do xx-xx-xx
300 SMSów do wszystkich 300 SMS: xxx do xx.xx.xx
Magiczny Pakiet heyah Heyah jedn.: xxx min. do xx-xx-xxxx
Taniej do wszystkich Taniej do wszyst.do xx-xx-xx
Poczta głosowa w heyah
Gdy nie odbiera Ustawienie *61*+48888000011*11*NN#
Sprawdzenie *#61#
Skasowanie ##61*11#
NN w sekundach: 05, 10, 15, 20, 25, 30.
Gdy nieosiągalny: Ustawienie *62*+48888000011*11#
Sprawdzenie *#62#
Skasowanie ##62*11#
Gdy zajęty: Ustawienie *67*+48888000011*11#
Sprawdzenie *#67#
Skasowanie ##67*11#
Włączenie wszystkich przekierowań warunkowych: Ustawienie **004*+48888000011*11#
Wykasowania przekierowań: ##002#
Zawieszenie przekierowań: #002#
Odwieszenie przekierowań: *002#
Aktywacja Poczty Głosowej: *110*1#
Sprawdzenie statusu Poczty Głosowej: *110*3#
3 sekundowa pauza w telefonach
Alcatell: Dłużej „0”
Dancall: Dłużej „*”
Ericsson: Dłużej „*”
Panasonic: Dłużej „0”
Philips: Dłużej „0”
Motorola: Dłużej „0”
Nokia: Trzykrotnie „*”
Siemens: Dwukrotnie „+”
Usługi połączenia wideo i SMS w sieci heyah (przed kodami na telefony)
Połączenia wideo Włączenie 0 zł *110*3*1#
Wyłączenie 0 zł *110*3*2#
Pogotowie SMS Wysyłanie SMS’a 0 zł *119*NUMER TELEFONU#
Usługa heyah ToJa – prezentacja lub ukrywanie numeru. Chcesz, aby wszyscy do których dzwonisz widzieli Twój numer? A może wręcz przeciwnie – wolisz ujawniać go tylko niektórym? Dzięki usłudze heyah ToJa możesz o tym decydować przed każdym połączeniem.
Jeśli masz ustawione heyah ToJa niewidocznyi chcesz ujawnić swój numer wybranemu rozmówcy, wpisując jego numer, na początku wprowadź kod. *31# (np. *31#888942211)
Jeśli masz ustawione heyah ToJa widoczny
i chcesz ukryć swój numer przed wybranym rozmówcą, wpisując jego numer na początku wprowadź kod.
#31# (np. #31#888942211)
Sprawdzenie aktualnego stanu usługi heyah ToJa. *#31#
Sprawdzanie numeru IMEI telefonu. *#06#
Zmiana PIN znając PUK. **05*(8-cyfrowy PUK)*(4-cyfrowy nowy PIN)*(ponownie 4-cyfrowy nowy PIN)#
Zmiana PIN znając stary PIN: **04*(4-cyfrowy stary PIN)* (4-cyfrowy nowy PIN)*(ponownie 4-cyfrowy nowy PIN)#
Odblokowanie aparatu kodem PUK: Aby odblokować PUK w niektórych aparatach Motorola, Alcatel i Sagem niezbędne jest wprowadzenie następującej sekwencji: **05*(pojawi się prośba o PUK-> wprowadź 8-cyfrowy PUK i zatwierdź # -> wprowadź 4-cyfrowy PIN i zatwierdź #-> wprowadź ponownie 4-cyfrowy PIN i zatwierdź #)

Jedna myśl nt. „Szybkie kody Heyah

  1. duszek54

    mam problem,telefon sam przypadkowo łączy się z internetem. proszę o podanie kodu expresowego wyłączającego internet w telefonie. dziękuje paweł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>