09-07-2009 Rejestracja niepełnoletnich użytkowników usługi prepaid w Play

Play uruchomił rejestrację niepełnoletnich użytkowników usługi prepaid. Rejestracji mogą dokonać niepełnoletni użytkownicy prepaid, którzy nie posiadają ukończonych 18 lat, ale ukończyli 13 lat i legitymują się dokumentem potwierdzającym tożsamość tj.dowodem osobistym lub paszportem. Niepełnoletni użytkownicy prepaid po zarejestrowaniu mogą skorzystać z uprawnień przysługujących im na podstawie Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w szczególności dotyczących procesu reklamacyjnego i obsługi serwisowej. Niepełnoletni użytkownicy prepaid do momentu ukończenia 18 roku życia nie mogą dokonać zmiany usług z oferty prepaid na ofertę abonamentową lub Mix oraz nie będą otrzymywać komunikatów marketingowych.

Jeśli niepełnoletni użytkownik prepaid nie posiada dowodu tożsamości, wówczas rejestracji w jego imieniu może dokonać jego opiekun prawny.

zródło: Play

Tutaj doładowania play